Bellebo, gevestigd en kantoorhoudende te Sprang-Capelle (5161 AV) aan de Willem van Gentsvaart 42, hierna te noemen “Bellebo” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Bellebo verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Bellebo u over de manier waarop Bellebo uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bellebo worden aangeboden op www.bellebo.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Bellebo gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
 2. Doel
  Bellebo verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.bellebo.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Bellebo gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Bellebo.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Bellebo uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. Bellebo verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en (indien van toepassing) ons distributiecentrum.
 4. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Bellebo registreert gegevens over het telefoongesprek en kan uw e-mail bewaren. Soms maakt Bellebo gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 5. Nieuwsbrieven
  U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Bellebo heeft algemene nieuwsbrieven. Indien u geen nieuwsbrieven van Bellebo meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via info@bellebo.nl.
 6. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Bellebo uw kredietwaardigheid toetsen. Bellebo kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden.
 7. Social media
  Op sommige plekken op www.bellebo.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Bellebo krijgt geen toegang tot uw social media account.
 8. Andere doeleinden
  Tot slot kan Bellebo uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Bellebo geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
 2. a) De doorgifte geschiedt aan een door Bellebo voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bellebo een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
 3. b) Bellebo op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Bellebo maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bellebo ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bellebo.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Bellebo

 1. Bellebo heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Bellebo verwerkt ten behoeve van www.bellebo.nl. Bellebo accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Bellebo bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.bellebo.nl, tenzij Bellebo op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Bellebo behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.bellebo.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.bellebo.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.bellebo.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 05-10-2017.

CART

X